Gryning

Gryning

fredag 8 maj 2015

Björkviks kyrkoruin


Söndagens sista fotostopp blev ett kyrkobesök. Vi for nämligen till Björkviks kyrkoruin. Kyrkan började byggas under 1100-talet och har sedan byggts till på alla ledder. Under några perioder har den drabbats av förfall för att senare rustas upp. Med tiden blev dock kyrkobyggnaden för trång och man beslöt att efter brandkatastrofen bygga helt nytt på en mera central plats i socknen. Viss verksamhet bedrevs dock i den gamla kyrkan brukbara utrymmen och det var vid ett sånt tillfälle som gnistor från sakristians spis antände spåntaket. Kyrkan gick inte att rädda men vissa delar och deras innehåll klarade sig hyggligt undan hettan.


Idag används ruinen för utomhusgudstjänster och andra passande kulturella begivenheter. Under de gamla murarnas tegelpannor har det blivit väl utnyttjade boplatser för tornseglare, kunde min ciceron NatureFootstep berätta. Då vi var där hade seglarna ännu inte kommit utan taket övervakades av en sädesärla.

Ruinen har restaurerats och vissa gamla dekorationsmålningar har tagits fram.De gamla stenmurarna står kvar någorlunda intakta.

Även murarna har givit rum för liv.
Detta var vad vi fick ihop under dagen. Nåja, detta kanske ska ses som en sanning med viss modifikation. Vi stannade på fler ställen och kamerorna var flitigt i bruk då också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar