Gryning

Gryning

söndag 14 juni 2015

Det skulle tas foton av fjärilar


Lördagens fotopromenad var tänkt att bli en jakt på fjärilar och andra insekter. Precis utanför villatomterna har hittat flera områden med buskage, högt gräs och en hel del blommor. Dit sökte jag mig. 

Den första fjärilen jag såg var en kamgräsfjäril.
Det flög en del citronfjärilar också men de ville inte landa i min närhet. Jag kom in på en stig med mycket träd, buskar, gräs och annan markvegetation. Där fanns det en del humlor, skalbaggar och blommande skogsnäva.
En liten skalbagge landade nära mig. Jag vet inte vilken art det är.
I skogsbrynet hittade jag en fjäril med fjäderlika antenner. Det är hanarna bland de allmänna ängsmätarna som har dylika prydnader. Honorna har samma mönster på vingarna men är generellt sett ljusare i färgen och deras antenner är mera trådlika.
Vid skogsbrynet såg jag en trollslända sitta på en torr tistelstam. Den blev också fotograferad av bara farten och det var först då jag kom hem som jag fick klart för mig att jag i hastigheten tagit ett foto på en trollsländeart jag länge önskat få bra foton av, nämligen den breda ängstrollsländan. Det var honan jag fotograferat.
Nästa äng finns vid Luvsjön. Förra året och några somrar innan hade den inte tagits i bruk men nu var gräset slaget och nytt på väg upp. Här och var fanns en del blommor. Klöverblommorna undersöktes noga av en stor svart humla med röd spets på bakkroppen. Även den var en ny art för min del. Det visade sig vara en stensnylthumla. Snylthumlorna lägger sina ägg i andra humlors bon och låter dem ta hand om omvårdnaden av larverna. Den här arten snyltar på stenhumlans förmåga att sköta om sina larver.
Där på ängen flög puktörneblåvingar. Flera av dem var intresserade av att få vara med då detta par såg till att artens fortbestånd inte var hotad. Hanen är den ljusare fjärilen.
Jag gick ned till Luvsjön och kikade lite på hur flicksländorna skötte sina förpliktelser mot framtiden.
De flesta flicksländorna i vårt land är snarlika till färg och mönster men små detaljer skiljer dem åt. Det här gör att det kan vara svårt att säga vilken art man har framför sig om man inte kan fånga in den. Här är kameran en god hjälp. Första paret ut blev spjutflicksländor. Deras namn kommer av den spjutspetslika svarta markeringen på bakkroppen.
Nästa par är den mörka U-flcksländan. De hade hunnit långt fram i parningsakten att det var dags att lägga äggen i vattnet. Hanen håller honans huvud under hela proceduren så att ingen annan hane ska komma till.
Även den ljusa U-flicksländan ägnade sig åt äggläggning.
U-flicksländorna har fått namnet efter en u-formad svart markering högst upp på bakkroppen. Markeringen de övriga svarta tecknen är kraftigare hos den mörka u-flicksländan. En fyrfläckad trollslända vakade över flicksländornas bestyr.
Jag letade vidare efter fjärilar men fann en vinterflickslända, en hane. Den arten övervintrar som vuxen fullbildad insekt, så som även nässelfjärilen, påfågelögat, citronfjärilen och tosteblåvingen gör, medan övriga flicksländor inte överlever vintern.
Jag hittade blommande gökblomster. Den trivs på soliga fuktiga marker som dikesslänter eller omgivningarna vid Luvsjön.

Diket har rensats upp och det innebär att det kommer att vara ont om insekter i det tills vegetationen tagit sig igen. Slänterna har dock en del växter att bjuda på så även om vattnet är ointressant finns det möjligheter att hitta något ändå. 

Medan jag gick där kom en trollslända och landade på andra sidan diket. Det visade sig vara hanen till den breda ängstrollsländan. Honan visste jag inte då att jag redan hade i kameran. För flera år sedan fick jag möjlighet att ta ett foto av en sån här trollslända men det fotot blev inte bra, så sedan dess var jag på jakt efter en bättre bild. Jag är inte nöjd med det här fotot heller även om det är bättre än det gamla.

Nästa ställe att undersöka var slänten ned mot grusplanen vid Värmbols fotbollsplaner och ängen ned mot Duveholmssjön. Här vid slänten hittade jag åter puktörneblåvingar.

På ängen fann jag bland andra den mindre buskmätaren och ängsvitvinge.


Jag hade hoppats på fler fjärilar men det mest sländor.

4 kommentarer:

baraenbildavmig sa...

Vilken fantastisk samling av fjärilar, sländor och lite annat vackert! Tänk att du plötsligt fick både hanen och honan av den breda ängstrollsländan! Antenner som är kam- eller fjäderlika är så vackra, tycker jag, som de som den allmäna ängsmätaren har. Du måste ha haft många stunder av lycka under din fototur! Så vackra bilder!

BeBest sa...

Tack Du! :-)

Visst var det så! Blåvingarna gjorde mig glad och lika så den breda trollsländehanen men det var då jag kommit hem och börjat kika på vad jag fått med mig, som den största glädjen infann sig.
Fotot av den breda trollsländehonan var en stor och totalt oväntad överraskning, för om sanningen ska fram trodde jag fram till dess att jag rent slentrianmässigt och utan något engagemang tagit ett foto av en fyrfläckad trollslända för det var så hon såg ut på avstånd. Det kanske finns fler breda trollsländor där.

Madelyn Flowerwright sa...

Den tredje bilden, den på skalbaggen som du inte visste vad det var, är en Flugbagge :)

BeBest sa...

Tack Madelyn Flowerwright! :-)

Nu vet jag vad det var för skalbagge.

Skicka en kommentar