Gryning

Gryning

fredag 10 juli 2015

Om gräsmattor och ängsmark


Jag läste häromdagen en artikel i Katrineholmskuriren. Där berättades att gräsmattor i några av Katrineholms parker på sikt kunde komma att bytas ut mot ängsmark. Det fanns för och nackdelar med detta. Gräsmattor kräver en bättre jord och mera underhåll än ängar men är mera tåliga mot slitage. Därtill kan läggas att anläggningskostnaden för en äng bedömdes idag vara högre än för motsvarande gräsyta. Ängen erbjuder ett större mått av biologiskt mångfald men kan också bedömas vara skräpig då växternas blomningstid är över eller då växterna slagits av och får ligga kvar för att fröa av sig. Så långt artikeln.

Det finns alltså för- och nackdelar och vilka som ska få väga tyngst beror enligt min mening mycket på vad parkområdet ska användas till. Förväntas det att där ska bli folksamlingar, ofta återkommande spontan lek och bollspel eller att det ska vara en paradpark att visa upp för besökande är kanske välansade och tåliga gräsytor att föredra. Önskar man en park med omväxlande naturliv, fågelsång och fjärilar är förmodligen ängsmarken det bättre alternativet.

Jag gick igår över en av Katrineholms parker. Den finns i Nävertorp och har stora ängsytor med en del buskage av äldre prydnadsbuskar och träd. Till karaktären påminner den bitvis om lantliga blombackar med en relativt torr och näringsfattig jordmån. För att visa hur en sån park med ängsmark skulle kunna te sig tänkte jag visa en del foton här. Samtliga foton är från denna park 
Beträffande djurlivet har jag i den parken sett: 
Tvåfläckig trollslända. 

Igelkott.
Fälthare
Vallhumla
Detta är vad man kan få se på en äng av den typen som finns vid Nävertorp. En annan äng med gott om fjärilar och andra insekter finns mellan Hästskovägen och Duveholmssjön. Här är jorden mer näringsrik och markvegetationen består till stor del av mer högvuxna gräsarter och blommande örter.

3 kommentarer:

baraenbildavmig sa...

Det är ju en sak om man byter ut och verkligen anlägger en äng och sen sköter den. Hos oss hände en period att man inte klippte de kommunala gräsmattorna. Det var då maskrosorna tog över i alla trädgårdar.

BeBest sa...

Jo många kommuner ansåg sig inte ha råd att sköta sina parker. Jag vet att det hände så i Uppsala på den tiden jag jobbade där. Då satsade man slantarna på annat och vände ytterområdena ryggen eftersom tusisterna sällan såg hur där såg ut.

BeBest sa...

Under senare tid har det blivit klarlagt att många av de parker som haft ängs- eller hagmarkskaraktär ska bebyggas. Kommunens byggplaner inkluderar idag mark på vilken fridlysta orkidéer växer.

Skicka en kommentar