Gryning

Gryning

fredag 10 juli 2015

Sett på väg till affären


Som vanligt gick jag inte snabbaste väg till affären utan strosade runt och fotograferade sånt jag gillade. På så vis kom jag att få med mig en trägen arbetare av arten mörk jordhumla och en luktgräsfjäril.

 Jag följde motionsspåret i skogen för att se om några fjärilar eller fåglar kunde upptäckas. Enstapa pip från fåglar hörde jag men insekterna bestod mest av ett fåtal myggor.

Jag hittade även ett par borstnejlikor. Det är gammaldags trädgårdsväxter som står sig väl i konkurrensen med modernare trädgårdsblommor.

Så kom jag ut på ängen. Där blev många foton tagna men jag nöjer mig nog med att visa detta foto av en vallhumla, Bombus subterraneus, hona. Vallhumlan tillhör de humlearter som missgynnas av det moderna jordbruket. Forskarna vid SLU bedömer att den kan klassas som levnadskraftig i Sverige. Vallhumlor från Skåne har hjälpt till att återetablera arten i England där den tidigare dött ut. Nordgränsen för vallhumla i Sverige går idag någonstans i mitten av Gästrikland och över mot Siljan samt vidare mot södra Värmland. Vallhumlan expanderar sitt område norrut för närvarande.
För övrigt anser jag att vädret inte är särskilt lustfyllt.

2 kommentarer:

baraenbildavmig sa...

Jag tror inte att jag har hört talas om vallhumlan tidigare. Fin bild på den! Vad är det som utmärker den? Även den andra humlebilden, den på den mörka jordhumlan är vacker. Du hittar många förrymda trädgårdsväxter!

BeBest sa...

Vallhumlan har väl samma egenskaper då det gäller pollinering som övriga humlor. Den trivs i jordbrukslandskap och bygger sitt bo i övergivna sorkbon. Många av de växter den använder för sitt födosök sprutas bort på sädesåkrarna och vallfodret tas numera innan det gått i blom. Det innebär att det dröjer en tid innan vallväxterna åter kommit så långt att de blommar. Det kan leda till födobrist för dessa humlor. En annan sak är att de missgynnas av den sakta ökande medeltemperaturen.
Man har från forskarhåll börjat titta på möjligheten att öka antalet ängar i städerna. De forna ängsmarkerna, vilka skulle kunna hjälpa dessa humlor med föda under tiden fodervallarna växer till igen, planteras det numera skog på. Kombinationen modernt jordbruk och och skogsplantering på före detta jordbruksmark är en bidragande orsak till att bland annat vallhumlan är missgynnad. Den har under en tid varit rödlistad men anses för närvarande vara levnadsduglig.

Skicka en kommentar