Gryning

Gryning

torsdag 14 juli 2016

Ett givande möte


Häromdagen berättade jag om orkidéer, Skogsknipprot, som jag hittat på en helt oväntad plats. Orkidéer är fridlysta. Det gäller inte bara för oss vanliga innevånare, utan även för företag, bolag, myndigheter och inte minst kommuner.

Området de växer i är avsett att senast 2030 vara bebyggt med bostäder och annan verksamhet. Då det beslutet togs var man inte medveten om orkidéernas existens. Beslutet kommer att kollidera med orkidéernas säkerhet. 

Under perioden då området exploateras och ledningar, vägar och hus byggs går det att skydda blommorna men sen är det kört. Då flyttar människor i alla åldrar och med olika intressen in i bostäderna och många kommer att vilja se dessa blommor och kanske även plocka någon, ja rent av ha dem i trädgården. Den kärleken till skogsknipproten blir förödande. 

Orkidéers överlevnad är beroende av den miljö de finns i. Ändrar man för mycket i miljön, till exempel tar bort skuggande träd eller buskage, påverkar markens och/eller luftens fuktighet eller försöker flytta dem till en annan plats, kan det innebära att förändringen snabbt får växten att duka under.

Idag har jag visat Katrineholms miljöstrateg, Håkan Lernefalk, platsen och diskuterat de olika faror som kan uppstå. Håkan Lernefalk uppfattade jag vara mycket kunnig och en stor resurs för Katrineholm! Han lovade att framföra det vi diskuterat.
Än är planerna för området endast i sin linda och det återstår mycket att göra med dem innan det är dags att besluta om de slutgiltiga detaljerna och sätta igång exploateringens verkställande. Den dagen då området står klart och folk flyttat in finns jag antagligen inte men det skulle vara roligt om orkidéerna fanns kvar.


2 kommentarer:

baraenbildavmig sa...

Bra jobbat! Och vackra bilder dessutom!

BeBest sa...

Tack Du! :-)

Ja nu kan man man inte komma från kommunens sida och påstå tt man inte visste. Vi hittade minst ett dussin plantor utspridda över ett område stort som en med dagens mått ordinär villatomt i större tätort.

Skicka en kommentar